Selectează o Pagină

Regulament Concurs ”Cadoul Smart”

          Desfasurat in perioada 10-19 noiembrie 2018

          Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Concursului initiat de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de Organizator), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

          Art. 1 – Organizatorii si Regulamentul Oficial al Concursului

Organizatorul concursului ”Cadoul Smart” (denumit in cele ce urmează „Concursul”) – AMA CONCEPT GRUP S.R.L., cu sediul social in Sat Valea Ursului, Comuna Miroslava, Strada Marului, Nr 37, Mansarda, Camera 2, Judetul Iasi, Romania, inregistratala Registrul Comertului sub nr. Nr. J22/666/22.03.2017, avand CUI 37253029,(denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”)

1.1 Concursul se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunța publicul cu privire la aceste modificari, prin intermediul unui comenatariu la postarea de concurs.

1.2 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in orice moment si in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea paginii de Cadoul Smart – https://www.blog.cadoulsmart.ro/regulament-concurs-facebook/

          Art.2 – Teritoriul si durata de desfasurare a Concursului

Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina oficiala de Facebook Cadoul Smart –https://www.facebook.com/CadoulSmartRO/, in perioada 10/11/2018, ora 08:00 – 19/11/2018, ora 24:00.

         Art.3 – Dreptul de participare

3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 16 ani.

3.2. Se pot inscrie pe Facebook doar persoane cu adresa de mail si cont de Facebook valid.

3.3. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: angajatii organizatorului precum si angajatii asociatilor/ administratorilor acestuia, angajatii colaboratorilor (cu care exista relatii contractuale) Organizatorului, mentenanta, securitate, precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/ sotie) tuturor celor mentionati anterior, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

          Art.4 – Modul de desfasurare si mecanica concursului

4.1 Concursul contine 1 postare de concurs pe pagina de Facebook Cadoul Smart – https://www.facebook.com/CadoulSmartRO/ publicata pe data de 10/11/2018, ora: 08:00

4.2 La acest concurs va exista 1 (unu) castigator.

4.3 Pentru a participa la concurs, Utilizatorul trebuie sa :

              1. Sa dea like paginii Cadoul Smart –https://www.facebook.com/CadoulSmartRO/

              2. Sa isi creeze cont pe platforma Cadoul Smart – https://cadoulsmart.ro/ro/login

              3. Sa dea like & share postarii de concurs si sa lase un comentariu la aceasta postare raspunzand la intrebarea „ Ce vrei sa iti aduca Mosul anul acesta?”

 

4.4 Castigatorul va fi extras prin tragere la sorti prin platforma https://www.random.org/lists/ , daca intruneste conditiile de participare la concurs va fi desemnat castigator.

4.5 Numele castigatorului va fi anuntate printr-un comentariu la postarea de concurs, pe data de 21/11/2018, in intervalul 16:00-19:00.

4.6 Daca vreuna dintre persoanele desemnate castigatoare renunta la premiul castigat sau nu confirma până pe 25 noiembrie 2018, ora 14:00, ca va ridica premiul castigat, aceasta pierde dreptul la premiu.

4.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge fara avertisment comentariile care nu au legatura cu tema concursului, sunt injurioase, defaimatoare la adresa altor persoane, folosesc cuvinte urate sau instiga la ura ori violenta.

4.8 Fiecare utilizator are dreptul de a se înscrie o singură dată la concurs, printr-un singur profil de Facebook. În caz contrar, utlizatorul respectiv va fi descalificat din concurs.

           Art.5 – Premiile Concursului

5.1 Premiile Concursului constau în 1 (unu) voucher in valoare de 500 RON pe platforma https://www.emag.ro/.

5.2 Premiul se acorda conform conditiilor descrise in Art. 4.

5.3 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

5.4 Premiul va fi trasmis castigatorului pe email dupa confirmarea acestuia. În cazul în care câştigătorul nu confirma emailul in urma extragerii in perioada specificata, acesta pierde dreptul de a mai revendica premiul.

          Art. 6 – Responsabilitate

6.1 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.

6.2 In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

6.3 In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

6.4 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestui Concurs.

6.5 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceast Concurs. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul acestui Concurs va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie.

6.6 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. Orice intentie de influentare a rezultatelor consursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs.

6.7 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

6.9 Conform regulamentului Facebook, trebuie sa mentionam ca acest Concurs nu este in niciun fel sponsorizat, administrat sau asociat cu platforma Facebook, Inc. Prin participare, participantii confirma ca au varsta de cel putin 16 ani, absolva Facebook de responsabilitate si sunt de acord cu termenii si conditiile de utilizare a Facebook.

           Art. 7 – Litigiile si legea aplicabila

7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila.

7.2 Legea aplicabila este legea romana.

            Art. 8 – Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

8.1 Cadrul legal general care reglementeaza protectia datelor cu caracter personal este reprezentat de catre Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil in Uniunea Europeana.

8.2 In momentul in care alegi sa participi la concursul organizat pe pagina de Facebok Cadoul Smart anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de catre Cadoul Smart, in principal pentru a putea sa iti furnizam serviciul solicitat, si anume accesul in concurs si informarea cu privire la castigarea premiilor oferite in cadrul concursului. Mai multe informatii cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal in aceste scopuri, inclusiv cu privire la modul in care iti poți retrage consimtamantul, poti gasi in Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibila aici: https://blog.cadoulsmart.ro/termeni-si-conditii/si Politica de confidentialitate, disponibila aici: https://blog.cadoulsmart.ro/termeni-si-conditii/

           Art. 9 – Incetarea concursului

9.1 Prezentul Concurs poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

*Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

9.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil.

9.3 In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

            Art. 10 – Alte Clauze

10.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

10.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

10.3 Eventualele sesizari legate de desfasurarea Concursului vor fi facute pe adresa Organizatorului de email office@cadoulsmart.ro pana pe data de 19/11/2018, ora 23:59. Sesizarile ulterioare nu vor fi luate in considerare.

Cadoul Smart

AMA Concept Grup SRL

© 2018 CadoulSmart.ro  Toate drepturile rezervate

Dezvoltat in colaborare cu Team Tranc & Zulian

Pin It on Pinterest

Share This